Finance Magnates heeft het nieuws gemeld dat investeerders van OneCoin, het project dat later een Bitcoin Up-zwendel bleek te zijn, hebben ingestemd met een schikking met Konstantin Ignatov, de broer van de oplichterij, Ruja Ignatova. Deze laatste is momenteel op de vlucht.

Ignatov zou ook Ignatova’s persoonlijke assistent zijn bij het uitvoeren van het frauduleuze plan.

Schikking met OneCoin-investeerders

Finance Magnates meldde dat eisers Donald Berdeaux en Christine Grablis de belangen vertegenwoordigen van al diegenen die vanaf het voorjaar van 2014 tot het voorjaar van 2018 hun geld in OneCoin hebben gestoken en hun investeringen hebben verloren.

De eisers hebben besloten de zaak te regelen met Konstantin Ignatov. Zij zijn echter van plan om door te gaan met de vervolging van hun vorderingen tegen de andere deelnemers aan de zwendel, die volgens het verzoekschrift gedaagden zijn in de zaak.

Klasse-actie proces tegen CoinOne bijna geseponeerd

Dit voorjaar heeft de met de zaak belaste Amerikaanse rechter verklaard dat de zaak kan worden geseponeerd tenzij de eisers gegronde redenen hebben aangevoerd waarom het proces in de klas moet worden voortgezet.

De rechter heeft eisers gewaarschuwd dat zij kunnen worden gesanctioneerd als zij zich daar niet aan houden.

Ignatov is in maart vorig jaar gearresteerd. Hij werd waarschijnlijk veroordeeld tot negentig jaar gevangenisstraf.

admin Bitcoin